BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 2840000VNĐ
THƯƠNG HIỆU
LOẠI MÁY
MODEL
VẬT LIỆU
HÌNH DẠNG PHÔI

MAIN COLLET CHUCK

Main collet chuck hay còn gọi là chấu kẹp trục chính (mâm cặp chính, senga collet, Sub collet) là hệ thống kẹp nhỏ gọn có thể sử dụng trên máy tiện, máy mài, máy phay, máy cấp phôi tự động và cả indexing table machines. Hutscom cung cấp các lựa chọn kích thước chấu kẹp đa dạng phù hợp cho từng nhu cầu cầu sử dụng khác nhau nhờ kết cấu khối của hệ thống mâm cặp.
LIÊN HỆ
HUTSCOM, 6.2, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 6.2 LẮP MÁY TIỆN CAM TORNOS TF20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, RNC16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 12.1 LẮP MÁY STAR RNC16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

4,065,000 VNĐ 2,840,000 VNĐ
HUTSCOM, 22, LỤC GIÁC
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 22 LỤC GIÁC LẮP MÁY TAKAMAZ XY12 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ
HUTSCOM, 9.5, L20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 9.5 LẮP MÁY CINCOM L20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 10.2, F16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 10.2 LẮP MÁY CINCOM F16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 4.2, BO205III, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 4.2 LẮP MÁY TSUGAMI BO205III Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 3.5, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 3.5 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 4.8, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 4.8 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 08, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 8 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 10.85, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 10.85 LẮP MÁY CINCOM L16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 8.15, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 8.15 LẮP MÁY CINCOM A20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 17.9, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 17.9 LẮP MÁY CINCOM A20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 21, BO26, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 21 LẮP MÁY TSUGAMI BO26 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 28, SAD40, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 28 LẮP MÁY RIKEN SAD40 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 5.2, 850, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5.2 LẮP MÁY TAKAMAZ 850 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 05, SR16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5 LẮP MÁY STAR SR16 LÓT CARBIDE Sản phẩm chấu kẹp,  mâm cặp chính máy tiện  được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp hình...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 09, BNA42SA, THÉP GIÓ, VUÔNG
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 9 PHÔI VUÔNG LẮP MÁY MIYANO BNA42SA Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, 11, BNA42SA, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 11 LẮP MÁY MIYANO BNA42SA Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 24mm, BNA42SA, THÉP GIÓ, LỤC GIÁC
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 24 PHÔI LỤC GIÁC LẮP MÁY MIYANO BNA42SA Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 19, BNA42SA, THÉP GIÓ, LỤC GIÁC
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 19 PHÔI LỤC GIÁC LẮP MÁY MIYANO BNA42SA Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió . Phôi kẹp hình lục...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 06, SAD65, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 6 LẮP VÀO MÁY RIKEN MODEL SAD65 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió . Phôi kẹp hình tròn có đường...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 58, SAD65, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 58 LẮP VÀO MÁY RIKEN MODEL SAD65 Sản phẩm  chấu kẹp chính máy Auto Lathe với vật liệu thép gió . Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 40, SAD65, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 40 LẮP VÀO MÁY RIKEN MODEL SAD65 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió . Phôi kẹp hình tròn đường...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 10, SAD65, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 10 LẮP VÀO MÁY RIKEN MODEL SAD65 Sản phẩm  chấu kẹp chính với vật liệu thép gió . Phôi lắp vào có đường kính 10mm sử...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 08, SAD65, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 8 LẮP VÀO MÁY RIKEN MODEL SAD65 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió . Phôi lắp vào Main Collet...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 20, L20, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 20 LẮP VÀO MÁY CITIZEN L20 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện , Main collet chuck có lớp lót Carbide . Phôi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 12, SH12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 12 LẮP VÀO MÁY STAR SH12 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện có lớp lót Carbide . Phôi lắp vào Main Collet...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 4.05, L10, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 4.05 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI L10 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện  .  Phôi dạng tròn lắp vào Main Collet Chuck...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 8 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI NT20 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện  có lớp lót Carbide . Phôi lắp vào Main Collet...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 6.4 LẮP VÀO MÁY STAR MODEL SH12 LÓT CARBIDE Sản phẩm  chấu kẹp chính máy tiện , Main collet chuck có lớp lót Carbide ....
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 05, BL12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5 LẮP VÀO MÁY CITIZEN BL12 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện , Main collet chuck có lớp lót Carbide . Phôi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 12, BO26, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 12 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO26 LÓT CARBIDE Sản phẩm  chấu kẹp chính lót carbide sử dụng lắp vào máy  tiện tự động TSUGAMI...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 6.2, 850, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 6.2 LẮP VÀO MÁY TAKAMAZ 850  Sản phẩm mâm cặp máy tiện thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 15, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 15 LẮP VÀO MÁY CITIZEN A20 LÓT CARBIDE Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương....
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 14mm, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 14 LẮP VÀO MÁY CITIZEN A20 LÓT CARBIDE Sản phẩm Main Chuck thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương....
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 10, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 10 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm chuck kẹp chính (Main chuck) thay thế cho hàng chính hãng với chất...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 12, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 12 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 12.5, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 12.5 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 8.3mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 8.3 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Collet kẹp (Main chuck) hay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 08mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 8 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Là sản phẩm phụ kiện thay thế hàng chính hãng của máy tiện cấp phôi tự động....
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 06mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 6 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm chấu cặp hính sử dụng cho máy Tsugami model BO12. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 05mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Main collet chuck (mâm cặp máy tiện) thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 4.5mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 4.5 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 03mm, BO12, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 3 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI BO12 LÓT CARBIDE Sản phẩm Main collet chuck (mâm cặp máy tiện) thay thế cho hàng chính hãng với...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 10.5mm, NP17, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 10.5 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI NP17 Sản phẩm thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 15.5, NP17, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 15.5 LẮP VÀO MÁY TSUGAMI NP17 Sản phẩm thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 08, A16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 8.0 LẮP VÀO MÁY CITIZEN CINCOM A16 Sản phẩm thay thế cho hàng chính hãng, chất lượng tương đương so với chính hãng....
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 3,5mm, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 3.5 LẮP VÀO MÁY STAR SB16 Phôi lắp vào Main Collet Chuck hình tròn, đường kính 3,5mm, Lắp vào máy STAR SB16 Thông số kỹ...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 16,2mm, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 16.2 LẮP VÀO MÁY CITIZEN L16 Phôi lắp vào Main Collet Chuck hình tròn, đường kính 16.2mm, Lắp vào máy CITIZEN L16 Thông...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 14mm, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 14 LẮP VÀO MÁY CITIZEN L16 Phôi lắp vào Main Collet Chuck hình tròn, đường kính 14mm, Lắp vào máy CITIZEN L16 Thông số...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 5,5mm, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5.5 LẮP VÀO MÁY CITIZEN L16 Phôi lắp vào Main Collet Chuck hình tròn, đường kính 5,5mm, Lắp vào máy CITIZEN L16 Thông...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 16mm, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 16 LẮP VÀO MÁY CITIZEN L16 Phôi lắp vào Main Collet Chuck hình tròn, đường kính 16mm, Lắp vào máy CITIZEN L16 Thông số...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn


- Main collet chuck lắp vào máy tiện cấp phôi tự động, back collet chuck lắp vào máy tiện cnc cấp phôi tự động, back collet chuck lắp vào máy auto lathe.

- Đầu kẹp phôi lắp vào máy tiện cấp phôi tự động, đầu kẹp phôi lắp vào máy tiện cnc cấp phôi tự động, đầu kẹp phôi lắp vào máy auto lathe