BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 0VNĐ
HÌNH DẠNG
VẬT LIỆU GIA CÔNG
THƯƠNG HIỆU
REN HỆ
BƯỚC REN
SIZE
LỚP PHỦ
ỨNG DỤNG

MẢNH DAO TIỆN REN

Mảnh insert dao tiện ren là bộ phận quan trọng trong máy tiện, không có nó chúng ta không thể nào tiện ren hay cắt bất cứ vật liệu nào cả. Chất lượng của mảnh dao tiện ren sẽ quyết định đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc
 
1 2
 


Mảnh dao tiện ren là gì ?

Mảnh dao tiện ren là bộ phận quan trọng trong máy tiện, không có nó chúng ta không thể nào tiện ren hay cắt bất cứ vật liệu nào cả. Chất lượng của mảnh dao tiện ren sẽ quyết định đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc

Mảnh dao tiện ren hiện nay có nhiều kích cỡ, thông số phù hợp với nhu cầu cần gia công như:

- Insert tiện ren hệ mét và inch, mảnh dao tiện ren hệ mét và inch , chip tiện ren hệ mét và inch, dao tiện ren hệ mét và inch

- Insert tiện ren hệ met, mảnh dao tiện ren hệ met, chip tiện ren hệ met, dao tiện ren hệ met

- Insert tiện ren hệ inch, mảnh dao tiện ren hệ inch, chip tiện ren hệ inch, dao tiện ren hệ inch