BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 0VNĐ
VẬT LIỆU GIA CÔNG
THƯƠNG HIỆU
REN HỆ
BƯỚC REN
SIZE
ĐƯỜNG KÍNH CÁN DAO
LỚP PHỦ
VẬT LIỆU DAO

TARO CẮT

Mũi taro cắt đẩy phoi ra khỏi lỗ, mũi taro cắt tạo ren trong bằng cách cắt vật liệu và tạo phoi như bình thường. Phoi cần được đẩy ra ngoài lỗ tùy theo hình dạng tạo phoi của mũi taro .


Mũi taro cắt là gì ?

Mũi taro cắt đẩy phoi ra khỏi lỗ. Mũi taro cắt tạo ren trong bằng cách cắt vật liệu và tạo phoi như bình thường. Phoi cần được đẩy ra ngoài lỗ tùy theo hình dạng tạo phoi của mũi taro.

- Mũi taro, dao taro, mũi taro cắt, dao taro cắt

- Mũi tapping, dao tapping, mũi tapping cắt, dao tapping cắt