BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 0VNĐ
THƯƠNG HIỆU
VẬT LIỆU

DOA

Doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính xác với độ bóng bề mặt cao. Doa là phương pháp gia công tinh các lỗ sau khi khoan, khoét hoặc tiện. Doa có độ cứng vững cao, lưỡi cắt thường phân bố không đối xứng nên giảm được rung động trong quá trình cắt, góc trước lớn nên có thể cắt được lớp phoi mỏng.

Mũi doa được chế tạo bằng thép gió HSS, hợp kim Carbide với nhiều loại đa dụng tùy thuộc vào từng ứng dụng cụ thể

LIÊN HỆ
DYC, THÉP GIÓ
MŨI DOA THÉP GIÓ LƯỠI XOẮN 45 ĐỘ DYC RM03H5 Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, THÉP GIÓ
MŨI DOA THÉP GIÓ LƯỠI XOẮN CÁN CÔN DYC RM02H5 Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, THÉP GIÓ
MŨI DOA THÉP GIÓ LƯỠI XOẮN DYC RM01H5 Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính xác với...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN 60 ĐỘ CÁN CÔN DYC RM07CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN 60 ĐỘ CÁN THẲNG DYC RM05CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN 45 ĐỘ CÁN CÔN DYC RM05CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN 45 ĐỘ DYC RM04CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN CÁN CÔN DYC RM03CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI XOẮN 12 ĐỘ DYC RM02CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI THẲNG DYC RM01CA Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính xác với...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
WINSTAR, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI THẲNG WINSTAR DRC REAMERS Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
WINSTAR, CARBIDE
MŨI DOA HỢP KIM LƯỠI THẲNG WINSTAR DRC REAMERS Mũi Doa hay dao doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 15mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 15 CÁN THẲNG DYC RM15H1-150 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 14mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 14 CÁN THẲNG DYC RM15H1-140 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 13mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 13 CÁN THẲNG DYC RM15H1-130 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 12mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 12 CÁN THẲNG DYC RM15H1-120 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2 3