BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 0VNĐ
THƯƠNG HIỆU
VẬT LIỆU

DOA

Doa là ứng dụng gia công khoan lỗ lớn ra với bể dày cắt ít để gia công các lỗ ghép chính xác với độ bóng bề mặt cao. Doa là phương pháp gia công tinh các lỗ sau khi khoan, khoét hoặc tiện. Doa có độ cứng vững cao, lưỡi cắt thường phân bố không đối xứng nên giảm được rung động trong quá trình cắt, góc trước lớn nên có thể cắt được lớp phoi mỏng.

Mũi doa được chế tạo bằng thép gió HSS, hợp kim Carbide với nhiều loại đa dụng tùy thuộc vào từng ứng dụng cụ thể

LIÊN HỆ
DYC, 13mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 13 CÁN THẲNG DYC RM01H5-130 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 14mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 14 CÁN THẲNG DYC RM01H5-140 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
ATA SGSPRO, 15mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 15 CÁN THẲNG DYC RM01H5-150 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 10mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 14 CÁN THẲNG DYC RM01H5-100 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 12mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 12 CÁN THẲNG DYC RM01H5-120 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 11mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 11 CÁN THẲNG DYC RM01H5-110 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 9mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 9 CÁN THẲNG DYC RM01H5-090 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 8mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 8 CÁN THẲNG DYC RM01H5-080 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 7mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 7 CÁN THẲNG DYC RM01H5-070 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 6mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA XOẮN THÉP GIÓ PHI 6 CÁN THẲNG DYC RM01H5-060 Mũi doa DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 2mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 2 CÁN THẲNG DYC RM15H1-020 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 3mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 3 CÁN THẲNG DYC RM15H1-030 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 4mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 4 CÁN THẲNG DYC RM15H1-040 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 5mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 5 CÁN THẲNG DYC RM15H1-050 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 6mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 6 CÁN THẲNG DYC RM15H1-060 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
DYC, 7mm, THÉP GIÓ
MŨI DOA TAY THÉP GIÓ PHI 7 CÁN THẲNG DYC RM15H1-070 Mũi doa tay DYC ứng dụng doa lỗ là nguyên công gia công tinh, để đạt được dung sai, độ bóng và kích...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2 3