XỬ LÝ GỖ

Giấy chà nhám xử lý gỗ sử dụng rất nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của từng công đoạn và chất liệu gỗ cũng như kỹ thuật, cách thức thực hiện mà người dùng sẽ có sự lựa chọn phù hợp. Các loại giấy chà nhám dùng xử lý gỗ được phân loại về độ nhám, độ cát (P40, P80, P180, P240, P320, P400) và tùy vào loại máy móc chuyên dụng mà bạn sử dụng để sản xuất và gia công gỗ mà chọn loại giấy nhám như: Giấy nhám thùng, Giấy nhám băng (cuộn), Giấy nhám tờ.

Không có sản phẩm trong phần này