XỬ LÝ COMPOSITE

Giấy chà nhám xử lý Composite là loại giấy nhám mịn độc nhất được phát minh bởi Mirka, được phát triển cho ứng dụng chà nhám đánh bóng bề mặt không phẳng (contoured surfaces), mặt phẳng (flat surfaces), chà nhám đánh bóng xử lý Composite (bề mặt phẳng, mặt góc và cạnh sắt, hình dạng khó mài) giảm tối đa rủi ro áp lực của tay trong quá trình chà nhám, thích hợp cho cả chà nhám khô và chà nhám nước bằng tay hoăc bằng máy

Không có sản phẩm trong phần này