BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 0VNĐ
THƯƠNG HIỆU

TÀU BIỂN VÀ HÀNG HẢI

Giấy chà nhám tàu biển và hàng hải là là một trong những sản phẩm chất lượng cao, loại giấy nhám này được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp đóng tàu và hàng hải vì khả năng hiệu chỉnh bề mặt sau khi sơn: top coat (lớp phủ trên cùng), clear coat (lớp sơn bóng phủ trên cùng), có thể nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm và kéo dài tuổi thọ bỡi khả năng chống mắc kẹt tốt hơn so với giấy nhám truyền thống.

GIẤY NHÁM MIRKA IRIDIUM
MIRKA IRIDIUM
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM SỢI MIRKA FIBER A
MIRKA FIBER A
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM VẢI MIRKA MIRKON
MIRKA MIRKON
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA WPF
MIRKA WPF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM TỜ MIRKA Q SILVER
MIRKA Q.SILVER
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA GOLDFLEX SOFT
MIRKA GOLDFLEX SOFT
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA GOLDFLEX
MIRKA GOLDFLEX
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA GOLD SOFT
MIRKA GOLD SOFT
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA GOLD
MIRKA GOLD
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA ECOWET
MIRKA ECOWET
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA COARSE CUT
MIRKA COARSE CUT
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA CARATFLEX
MIRKA CARATFLEX
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM GIẤY MIRKA BASECUT
MIRKA BASECUT
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM VẢI KHÔNG DỆT MIRKA MIRLON TOTAL
MIRKA MIRLON TOTAL
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM VẢI KHÔNG DỆT MIRKA MIRLON
MIRKA MIRLON
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
GIẤY CHÀ NHÁM XỐP MIRKA ABRALON
MIRKA ABRALON
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2