TÀU BIỂN VÀ HÀNG HẢI

Giấy chà nhám tàu biển và hàng hải là là một trong những sản phẩm chất lượng cao, loại giấy nhám này được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp đóng tàu và hàng hải vì khả năng hiệu chỉnh bề mặt sau khi sơn: top coat (lớp phủ trên cùng), clear coat (lớp sơn bóng phủ trên cùng), có thể nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm và kéo dài tuổi thọ bỡi khả năng chống mắc kẹt tốt hơn so với giấy nhám truyền thống.

Không có sản phẩm trong phần này