OERLIKON BALZERS

OERLIKON BALZERS

Oerlikon Balzers là một phần của tập đoàn OC Oerlikon, một tập đoàn công nghệ tại Liechtensteiner và là nhà cung cấp dịch vụ phủ PVD hàng đầu thế giới.

Các lớp phủ do Oerlikon Balzers cung cấp nhằm mục đích cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của các bộ phận, chi tiết chính xác bằng kim loại, bằng cách phủ giảm ma sát và cung cấp thêm độ cứng.

Ma sát và mài mòn là những yếu tố chính hạn chế hiệu suất và tuổi thọ của các dụng cụ cắt gọt và chi tiết chính xác. Sử dụng các lớp phủ của Oerlikon Balzers cung cấp là hiệu quả nhất và thường là phương án khả thi duy nhất để cải thiện rõ rệt hiệu suất hoạt động của chúng.

Cấu trúc nhẹ hơn, hiệu suất ngày càng tăng với kích thước ngày càng nhỏ hơn, cũng như các khái niệm vận hành và bảo trì thân thiện với môi trường hơn: những nhu cầu ngày càng tăng này đối với các hệ thống đặt ra các yêu cầu lớn hơn tương ứng đối với các thành phần và công cụ. Các lớp phủ của Oerlikon Balzers, chẳng hạn như dòng BALINIT, BALIQ và ePD, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với ứng dụng được đề cập và do đó, mở đường cho các tiêu chuẩn hiệu suất hoàn toàn mới.

Dịch vụ phủ Oerlikon Balzers