BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 2840000VNĐ
THƯƠNG HIỆU
LOẠI MÁY
MODEL
VẬT LIỆU
HÌNH DẠNG PHÔI

MAIN COLLET CHUCK

Main collet chuck hay còn gọi là chấu kẹp trục chính (mâm cặp chính, senga collet, Sub collet) là hệ thống kẹp nhỏ gọn có thể sử dụng trên máy tiện, máy mài, máy phay, máy cấp phôi tự động và cả indexing table machines. Hutscom cung cấp các lựa chọn kích thước chấu kẹp đa dạng phù hợp cho từng nhu cầu cầu sử dụng khác nhau nhờ kết cấu khối của hệ thống mâm cặp.
LIÊN HỆ
HUTSCOM, 6.2, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 6.2 LẮP MÁY TIỆN CAM TORNOS TF20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, RNC16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 12.1 LẮP MÁY STAR RNC16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

4,065,000 VNĐ 2,840,000 VNĐ
HUTSCOM, 22, LỤC GIÁC
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 22 LỤC GIÁC LẮP MÁY TAKAMAZ XY12 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ
HUTSCOM, 9.5, L20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 9.5 LẮP MÁY CINCOM L20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 10.2, F16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 10.2 LẮP MÁY CINCOM F16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 4.2, BO205III, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 4.2 LẮP MÁY TSUGAMI BO205III Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 3.5, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 3.5 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 4.8, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 4.8 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 08, SB16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 8 LẮP MÁY STAR SB16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào Main...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 10.85, L16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 10.85 LẮP MÁY CINCOM L16 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 8.15, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 8.15 LẮP MÁY CINCOM A20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

2,100,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
HUTSCOM, 17.9, A20, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM PHI 17.9 LẮP MÁY CINCOM A20 Sản phẩm Chấu kẹp chính thay thế cho hàng chính hãng với chất lượng tương đương. Phôi lắp vào...
Còn hàng
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 21, BO26, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 21 LẮP MÁY TSUGAMI BO26 LÓT CARBIDE Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 28, SAD40, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 28 LẮP MÁY RIKEN SAD40 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 5.2, 850, THÉP GIÓ, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5.2 LẮP MÁY TAKAMAZ 850 Sản phẩm  mâm cặp chính máy tiện với vật liệu thép gió được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

LIÊN HỆ
HUTSCOM, MAIN COLLET CHUCK, 05, SR16, CARBIDE, HÌNH TRÒN
MAIN COLLET CHUCK HUTSCOM SIZE 5 LẮP MÁY STAR SR16 LÓT CARBIDE Sản phẩm chấu kẹp,  mâm cặp chính máy tiện  được cung cấp bởi HUTSCOM . Phôi kẹp hình...
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2 3 4
 


- Main collet chuck lắp vào máy tiện cấp phôi tự động, back collet chuck lắp vào máy tiện cnc cấp phôi tự động, back collet chuck lắp vào máy auto lathe.

- Đầu kẹp phôi lắp vào máy tiện cấp phôi tự động, đầu kẹp phôi lắp vào máy tiện cnc cấp phôi tự động, đầu kẹp phôi lắp vào máy auto lathe