IFANGER-AG

Ifanger phát triển, sản xuất và bán các dụng cụ cắt trên toàn thế giới với thương hiệu Ifanger, Randag và MicroTurn

Trong suốt nhiều thập kỷ, Ifanger đã xây dựng một tổ chức bán hàng được tổ chức tốt gồm các đại diện kỹ thuật và đại lý bán lẻ ở Thụy Sĩ và Liechtenstein. Khách hàng đang được cập nhật thông tin bằng catalogue và tờ rơi được phát định kỳ

Chất lượng / ISO 9001: 2015

Kể từ năm 1998, hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng, từ năm 2001 ISO 9001 (hiện tại là ISO 9001: 2015) do SQS chứng nhận đang hỗ trợ toàn bộ hoạt động của công ty. Điều này tạo cơ sở lý tưởng để tuân thủ các yêu cầu khác nhau, các kỳ vọng có liên quan và nhu cầu chất lượng cao của khách hàng của Ifanger

Ifanger-AG

 
1 2 3 4 5 6