DYC

DYC tools

DYC tools provides the best quality

 

DYC tools brand
 

Được thành lập từ năm 1995, DYC CO., LTD đã sản xuất các công cụ cắt đa dạng khác nhau. Các công cụ của DYC sẽ góp phần tăng năng suất cho khách hàng trong dây chuyền sản xuất bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt.

DYC chủ yếu chú trọng vào sản xuất các mũi khoan, dao phay ngón, máy khoan, máy đếm, dao phay cũng như các công cụ lắp ráp hàng không vũ trụ bằng cách sử dụng vật liệu HSS, HSS-PM và carbide. DYC đã liên tục phát triển các công cụ cắt mới trong phòng thí nghiệm R & D của DYC để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, DYC đã áp dụng một hệ thống QA nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất.

DYC tin rằng các sản phẩm của mình sẽ giúp tăng hiệu quả của khách hàng bởi năng suất với giá cả cạnh tranh. 

Dao MINI CHAMFERING Hợp Kim DYC TOOLS AC01CA
DYC AC01CA
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Mũi Doa Thép Gió Lưỡi Xoắn DYC RM01H5
DYC RM01H5
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Mũi Doa Hợp Kim Lưỡi Thẳng DYC RM01CA
DYC RM01CA
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Thép Gió Rãnh T-SLOT DYC TC01H1-016-5T
TC01H1-016-5T
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2 3 4 5