DIY

Giấy chà nhám DIY (Do It Yourself – DIY) là loại giấy chà nhám ứng dụng trong việc xây dựng, sửa chữa hoặc tạo ra bất cứ một thứ gì đó bởi người dùng không chuyên, là loại giấy nhám rất bền, thích hợp cho các ứng dụng chà nhám nhanh, có độ bền cao, thời gian sử dụng dài,..

Không có sản phẩm trong phần này