BỘ LỌC SẢN PHẨM

CHỌN MỨC GIÁ

VNĐ  –  VNĐ

  • 0VNĐ
  • 2660000VNĐ
VẬT LIỆU GIA CÔNG
THƯƠNG HIỆU
PHÂN LOẠI
ĐƯỜNG KÍNH DAO
ĐƯỜNG KÍNH CÁN DAO
ĐƯỜNG KÍNH LỖ LẮP VÀO CÁN
GÓC CẮT
SỐ INSERT LẮP VÀO CÁN

DAO PHAY GẮN MẢNH

Dao phay gắn mảnh là gì?

Dao phay gắn mảnh là loại dao có lưỡi nằm ở mặt đầu và trục dao vuông góc với bề mặt gia công. Dao thường được dùng để gia công thô , gia công mặt phẳng. Dao phay gắn mảnh hợp kim (chip insert) có thể thay thế các mảnh khi hao mòn.

Dao phay gắn mảnh hợp kim là loại dao có độ cứng cao được sử dụng nhiều trong gia công cơ khí chính xác. Ứng dụng của dao phay ngón dùng để gia công thô và gia công tinh những về mặt chi tiết, gia công mặt phẳng tạo được độ bóng mịn cho chi tiết. Đây là loại dao phay ghép hạt, với số lượng hạt càng nhiều thì cho ra bề mặt gia công càng mịn.

Dao phay mặt đầu là loại dao có lưỡi nằm ở mặt đầu và trục dao vuông góc với bề mặt gia công. Dao phay gắn mảnh được chia làm 2 loại là dao mặt đầu nguyên khối và dao mặt đầu ghép mảnh hợp kim

Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CWMM
Winstar CWMM
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CWEX
Winstar CWEX
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CART
Winstar CART
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
ĐÀI DAO PHAY MẶT GẮN MẢNH MOLDINO ASF
Moldino ASF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino AHU
Moldino AHU
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Cầu Gắn Mảnh Winstar CF21 Series
Winstar CF21 Series
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CXWN Series
Winstar CXWN Series
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CXLN Series
Winstar CXLN Series
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CR39 Series
Winstar CR39 Series
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
61,400 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
83,100 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
760,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
840,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,090,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,520,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
2,280,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
2,660,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino ASPV
Moldino ASPV
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Winstar CXAN Series
Winstar CXAN
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Kyocera MFH Boost
Kyocera MFH Boost
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Kyocera DMC-H End Mill
Kyocera DMC-H End Mill
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Kyocera DMC-SX End Mill
Kyocera DMC-SX End Mill
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Kyocera DMC End Mill
Kyocera DMC End Mill
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Phá Thô Kyocera MFLN
Kyocera MFLN
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt 15 Độ Kyocera MSRS15
Kyocera MSRS15
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt 20 Độ Kyocera MFK-SF
Kyocera MFK-SF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt 20 Độ Kyocera MFK
Kyocera MFK
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt 45 Độ Kyocera MOF45
Kyocera MOF45
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt Gắn Mảnh Kyocera MFF
Kyocera MFF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino ARPF
MOLDINO ARPF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino RD16B
MOLDINO RD16B
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino AR Type
MOLDINO AR Type
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino RH2P
MOLDINO RH2P
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino AHJ
MOLDINO AHJ
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino ASRT
MOLDINO ASRT
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh Hitachi Moldino ASRF Mini
MOLDINO ASRF MINI
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh MOLDINO HITACHI RV TYPE
MOLDINO RV TYPE
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh MOLDINO HITACHI TD6N
MOLDINO TD6N
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh HIGH FEED WINSTAR CXBN
WINSTAR CXBN
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh MOLDINO TR4F
MOLDINO TR4F
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh MOLDINO ASPV MINI
MOLDINO ASPV MINI
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Cầu Gắn Mảnh MOLDINO ABPF
MOLDINO ABPF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Cầu Gắn Mảnh MOLDINO ABP4F
MOLDINO ABP4F
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Cầu Gắn Mảnh MOLDINO BR2P
MOLDINO BR2P
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh HIGH EFFICENCY KYOCERA MFSN88
Kyocera MFSN88
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh KYOCERA MEW
Kyocera MEW
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Gắn Mảnh HIGH EFFICENCY KYOCERA MEC
Kyocera MEC
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt Gắn Mảnh WINSTAR CASE
WINSTAR CASE
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt Gắn Mảnh WINSTAR CASX
WINSTAR CASX
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Vai Gắn Mảnh WINSTAR CBAP
WINSTAR CBaP
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Vai Gắn Mảnh WINSTAR CAPM
WINSTAR CAPM
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Vai Gắn Mảnh WINSTAR CAPK
WINSTAR CAPK
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt Gắn Mảnh WINSTAR CAOF
WINSTAR CaoF
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Đài Dao Phay Mặt Gắn Mảnh WINSTAR CXSN
WINSTAR CXSN
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
Dao Phay Vai Gắn Mảnh WINSTAR CATP
WINSTAR CATP
LIÊN HỆ
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2