KNIPEX

Knipex
Thành lập năm 1882, Knipex, với công suất 55.000 chiếc kìm một ngày, trở thành một trong những nhà sản xuất Kìm lớn nhất thế giới. Các sản phẩm thế mạnh của Knipex bao gồm: Kìm cắt, Kìm nước (Mỏ quạ), kìm Mỏ lết hay Kìm bấm cos.
698,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
873,000 VNĐ
Hết hàng
834,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
786,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,698,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,474,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,465,000 VNĐ
Hết hàng
786,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,639,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,251,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,008,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,251,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
1,242,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
815,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
611,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
892,000 VNĐ
+
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn
 
1 2