KNIPEX

Knipex
Thành lập năm 1882, Knipex, với công suất 55.000 chiếc kìm một ngày, trở thành một trong những nhà sản xuất Kìm lớn nhất thế giới. Các sản phẩm thế mạnh của Knipex bao gồm: Kìm cắt, Kìm nước (Mỏ quạ), kìm Mỏ lết hay Kìm bấm cos.
 
1 2